PRIMARIA COMUNEI STANESTI

Judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Stanesti are in componenta sa 11 consilieri in urmatoarea structura:
 1. Ghizdareanu Costel - consilier PNL;
 2. Saracila Florin Nicu - consilier PNL;
 3. Ciobanu Ionel - consilier PNL;
 4. Corbu Valeriu - consilier PNL;
 5. Burcea Alin - consilier PNL;
 6. Florican Lili - consilier PNL;
 7. Gheorghe Fanica - consilier PNL;
 8. Caraivan George Ionut - consilier PNL;
 9. Boboc Petrisor - consilier PSD;
 10. Siu Silvian - consilier PSD;
 11. Bibica Nicolae - consilier PSD;


Fisiere:

» 2019
» Sedinta de indata 09.01.2019
» HCL nr.10 privind alegerea domnului consilier local Bibica Niculae in functia de presedinte de sedinta
» HCL nr 11 privind acordarea cotizatiei in suma de 5000 lei Asociatiei GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu pe anul 2018
» HCL nr 12 prin care se ia act de situatia aparuta ca urmare a incetarii inainte de termen a mandatului de consilier al dnei Gheorghe Fanica
» HCL nr 13 privind acordarea mandatului special ,acordat expres reprezentantului Consiliului Local al comunei Stanesti in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management Eficient pentru un judet curat"
» HCL nr.14 privind aprobarea contului de executie bugetara al comunei Stanesti pe anul 2018
» HCL nr 15 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in cadrul sectiunilor de functionare si de dezvoltare a bugetului comunei Stanesti pe anul 2019
» HCL NR 16 -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie"Modernizare drumuri de interes local,aproximativ 10km,in comuna Stanesti ,jud.Giurgiu
» HCL nr 3 privind aprobarea retragerii comunei Vedea din ADI "ILUMINAT PUBLIC EFICIENT "
» HCL nr 4 privind aprobarea salariilor de baza pentru functiile din cadrul aparatului de spcialitate al Primarului comunei Stanesti
» HCL nr 5 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Stanesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
» HCL nr 6 privind stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliul Local Stanesti
» HCL nr 7 privind organizarea retelei scolare de invatamant la nivelul comunei Stanesti pentru anul scolar 2019-2020
» HCL nr.8 privind aprobarea "Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor al comunei Stanesti "pe 2019
» HCL nr.9 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat in anul 2019
» 2012
» 2011