PRIMARIA COMUNEI STANESTI

Judetul Giurgiu

ANUNTURI DE ACHIZITIE

ANUNT PUBLICITAR IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE SERVICII DE URBANISM PENTRU ACTUALIZAREA PLANULUI DE URBANISM AL COMUNEI STANESTI Achizitor: Comuna Stanesti, localitatea Stanesti, strada Primariei nr. 5, judetul Giurgiu Data publicarii anuntului : 20.03.2015 Termenul limita de depunere a ofertelor : 06.04.2015 inclusiv Coduri CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism Descrierea serviciilor pentru Actualizarea PUG comuna Stanesti: - PUG-ul comunei Stanesti se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a dispozitiilor Ordinului 13N/10.03.1999 al MInistrului Lucrarilor Publice si amenajarii Teritoriului, Ghid privind Metodologia de Elaboare si continutul cadru al Planului de Urbanism General si a actelor normative in vigoare care fac referire la aceasta activitate; - pretul ofertei ca cuprinde clar si concis modalitatea de realizare a Planului de Urbanism General pe etape, avand ca structura partea scrisa - Memoriul General si Regulamentul local de urbanism , iar partea desenata care va cuprinde plansele si ridicarile topografice avizate de OJCPI. De asemenea se vor avea in vedere si intocmirea tuturor documentatiilor pentru obtinerea avizelor necesare, sustinerea acestora in fata organelor avizatoare si obtinerea lor; - oferta mai trebuie sa contina si modalitatile de plata, termenul de realizare a partii scrise, a partii desenate si documentatiile pentru obtinerea avizelor; - oferta nu trebuie sa cuprinda taxele de autorizare , avizare solicitate de institutiile avizatoare, eventualele studii si expertize solicitate de autoritatile avizatoare. Sursa de finantare: bugetul local al comunei Stanesti Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertantii interesati sunt rugati sa depuna oferte potrivit documentatiei publicate pe site-ul www.primaria-stanesti.ro, pana cel mai tarziu la 06.04.2015. Pentru informatii suplimentare puteti contactati pe: Baiceanu Costel , e-mail: secretar@primaria-stanesti.ro , sau la Tel/Fax: 0246235107 .

Anunt publicitate Detalii Achizitie directa lucrari